Có sự thay đổi nào tại ĐHCĐ ngày 30/6 của ngân hàng Eximbank?

27/06/2020 10:30

Chỉ còn 1 tuần nữa là hết tháng 6, những ngân hàng cuối cùng chưa đại hội cổ đông đang gấp rút thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Tính tới hết ngày 25/6 mới có hơn một nửa số các ngân hàng trong hệ thống thực hiện đại hội cổ đông, trong đó Sacombank là ngân hàng đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này thực hiện đại hội trực tuyến.

Tài chính - Ngân hàng - Có sự thay đổi nào tại ĐHCĐ ngày 30/6 của ngân hàng Eximbank?

Ngân hàng Eximbank sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 30/6

Ngày 30/6 tới đây sẽ có 4 ngân hàng cùng tổ chức đại hội cổ đông là VIB, OCB Saigonbank và Eximbank. Trong đó Eximbank tổ chức 2 đại hội cùng ngày (buổi sáng và buổi chiều) đó là đại hội thường niên và bất thường. 

Cũng liên quan tới ngân hàng này, gần đây có nhiều thông tin bên lề về nhân sự cấp cao của nhà băng này. Theo đó, ngày 25/06/2020, HĐQT Eximbank đã tổ chức phiên họp HĐQT. HĐQT đã chấp thuận cho Ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng thời, HĐQT Eximbank đã thông qua với tỉ lệ đồng thuận cao bầu Ông Yasuhiro Saitoh – hiện đang giữa vị trí Phó Chủ tịch HĐQT sẽ đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngân hàng thay Ông Cao Xuân Ninh.

Về kết quả kinh doanh, tính đến hết tháng 12/2019, lợi nhuận trước thuế của Eximbank tăng 31% so với cùng kỳ, chi phí hoạt động giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay các chỉ số an toàn vốn của ngân hàng được kiểm soát ở mức độ an toàn cao: Hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel 2 là 11,53% (so với quy định tối thiểu là 8%).

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn là 30% (so với quy định tối đa 40%), tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động (LDR) hiện đang tuân thủ ở mức 81.42% (quy định tối đa là 85%) và các chỉ số an toàn thanh khoản khác đều được đảm bảo trong ngưỡng an toàn cao theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tại ĐHCĐ thường niên sắp được tổ chức tới đây, Eximbank cũng thông qua kế hoạch kinh doanh nhưng có sự điều chỉnh giảm mạnh so với kỳ vọng hồi đầu năm. Cụ thể, chi phí hoạt động giảm còn 326 tỷ (giảm hơn 11% so với kế hoạch ban đầu), huy động vốn đạt 147.800 tỷ đồng (giảm 8%) và dư nợ cấp tín dụng đạt 122.275 tỷ đồng (giảm 4% so với kế hoạch năm 2020).

Năm 2020, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 1.318 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2019 nhưng giảm 40% so với dự định hồi đầu năm 2020.

Hiếu Nguyễn