"Di sản" PVC của Trịnh Xuân Thanh đặt mục tiêu doanh thu 1.700 tỷ đồng

27/06/2020 11:00

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) ngày 24/6 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 tại Hà Nội.

Năm 2019, hầu hết các đơn vị trực thuộc PVC đều không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đã đề ra. Chỉ có PVC- Petroland có kết quả SXKD lãi hơn 700 triệu đồng, các đơn vị còn lại đều thua lỗ đã ảnh hưởng xấu tới kết quả SXKD hợp nhất toàn Tổng công ty.

Tài chính - Ngân hàng - 'Di sản' PVC của Trịnh Xuân Thanh đặt mục tiêu doanh thu 1.700 tỷ đồng

Doanh thu thuần năm 2019 của PVC giảm tới 40% so với cùng kỳ và mới hoàn thành 65% kế hoạch năm

Cụ thể, số liệu trên BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán thể hiện, doanh thu thuần năm 2019 đạt 1.998 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ và mới hoàn thành 65% kế hoạch năm. PVX ghi nhận lỗ hơn 392 tỷ đồng trong năm 2019, nâng tổng lỗ lũy kế đến cuối năm lên 3.898 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn gần 1.500 tỷ đồng trong khi vốn góp chủ sở hữu 4.000 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu thuần từ mảng xây lắp đạt 1.605 tỷ đồng, đóng góp hơn 80% tổng doanh thu. Tuy vậy mảng này cũng mang đến khoản lỗ thuần hơn 90 tỷ đồng. Chỉ riêng mảng kinh doanh nhà và hạ tầng mang về 412 tỷ đồng doanh thu và đạt gần 21 tỷ đồng lợi nhuận thuần. Còn lại các mảng dịch vụ khác cũng đều kinh doanh thua lỗ.

Nguyên nhân lỗ, một phần do công ty đã kinh doanh dưới giá vốn khi tổng chi phí vốn bỏ ra hơn 2.077 tỷ đồng, dẫn tới khoản lỗ thuần 80 tỷ đồng. Thêm các khoản chi phí, trong đó chi phí quản lý doanh nghiệp lên đến 333 tỷ đồng...

Kiểm toán cũng đã từ chối đưa ra ý kiến trên BCTC hợp nhất năm 2019 của công ty. Và cơ sở để từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán là 11 vấn đề khiến Deloitte không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng làm cơ sở đưa ra kết luận. Cổ phiếu PVX đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HNX.

Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo PVC cho biết, tiến độ tổng thể của dự án trọng điểm Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đến thời điểm 31/12/2019 đạt 84,47%. PVC đã đàm phán để thống nhất việc gia hạn bảo lãnh thực hiện Hợp đồng thiết bị chính đến năm 2020 với điều kiện giảm tỷ lệ giữ lại từ 5% xuống 3% và giảm giá trị dịch vụ quản lý chạy thử CMS.

Trong năm 2019, Công ty mẹ - PVC đã thực hiện xử lý thu hồi được là 37,54 tỷ đồng. Số dư nợ chưa xử lý được chủ yếu là các khoản nợ liên quan đến quyết toán các dự án/công trình chưa hoàn thành so với tiến độ đề ra; hoàn thành công tác giảm vốn điều lệ của PVC - Bình Sơn từ 430 tỷ đồng xuống còn 365,5 tỷ đồng.

Trong công tác tiếp thị đấu thầu, PVC và PVC - MS đã tham gia đấu thầu và trúng thầu một số dự án đã góp phần bổ sung nguồn việc làm của đơn vị. Hiện PVC MS tiếp tục đang tập trung cho các dự án điện gió Đài Loan, điện gió Thanglong Wind (Bình Thuận), điện gió Duyên Hải miền Tây nam bộ,... các gói còn lại của dự án Hóa dầu Long Sơn, các gói chế tạo thiết bị trong và ngoài nước.

Đặc biệt, công tác thoái vốn góp đầu tư tài chính của PVC gặp nhiều vướng mắc do phần lớn các đơn vị nằm trong kế hoạch thoái vốn của PVC đều thua lỗ nên việc tìm kiếm các đối tác nhận chuyển nhượng có nhiều khó khăn hoặc các đối tác đưa ra mức giá nhận chuyển nhượng quá thấp.

Ngoài ra, những vướng mắc thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện cũng dẫn đến quá trình thoái vốn kéo dài. Bên cạnh đó, khi PVC làm việc với các đối tác cũng gặp nhiều hạn chế dẫn đến hoạt động SXKD của PVC ngày càng gặp khó khăn, đặc biệt trong công tác tiếp thị, tìm nguồn việc mới.

Năm 2020, PVC đã điều chỉnh kế hoạch trình ĐHĐCĐ, trong đó một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như giá trị SXKD 1.300 tỷ đồng, tổng doanh thu 1.700 tỷ đồng, doanh thu công ty mẹ ước khoảng 600 tỷ đồng, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên là 10,75 triệu đồng/người/tháng.

Tại đại hội, thay mặt Ban lãnh đạo, Phó Tổng giám đốc PVC Nguyễn Văn Đồng đã trình bày trước ĐHĐCĐ 5 nhóm giải pháp trong thực hiện kế hoạch SXKD 2020.

Cụ thể là các giải pháp về công tác tái cấu trúc, công tác tiếp thị đấu thầu, công tác tài chính kế toán, công tác chỉ đạo điều hành thi công tại các dự án/công trình, và công tác tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Đại hội cũng đã biểu quyết bầu các ông Lương Đình Thành, Nghiêm Quang Huy, Phạm Văn Khánh và Lê Văn Long làm thành viên HĐQT PVC, nhiệm kỳ 2020 - 2025;  ông Vũ Trọng Quốc Thịnh và ông Hứa Xuân Nam vào Ban Kiểm soát PVC.