Đối tượng nào được mua nhà ở xã hội?

13/08/2020 08:44

Chúng ta đều biết nhà ở xã hội không dành cho tất cả mọi người. Vậy những người nào sẽ được mua nhà ở xã hội?

Khoản 7 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định, nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định. Theo đó, nhà ở xã hội được quy định diện theo từng loại nhà cụ thể.

Trường hợp 1, nhà ở xã hội là nhà chung cư

- Căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích mỗi căn hộ tối thiểu là 25 m2 sàn, tối đa là 70 m2 sàn.

- Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, UBND cấp tỉnh có thể quy định tăng thêm diện tích, nhưng không quá 77m2 và số lượng căn hộ này không quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án.

Trường hợp 2, nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng

Diện tích nhà ở không quá 70 m2…

Đối tượng nào được mua nhà ở xã hội? (Ảnh minh họa)

Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ được hỗ trợ mua nhà ở xã hội

Theo Điều 49 Luật Nhà ở 2014, có 9 đối tượng được mua nhà ở xã hội, cụ thể:

Một là, người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Hai là, hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn.

Ba là, hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Bốn là, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

Năm là, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

Sáu là, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

Bảy là, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Tám là, các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định.

Cuối cùng, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Theo Điều 51 Luật Nhà ở 2014 quy định 9 đối tượng trên sẽ được mua nhà ở xã hội, thuê, thuê mua nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện: Nhà ở, cư trú, thu nhập, cụ thể:

Điều kiện 1, về nhà ở

Theo đó, các đối tương trên phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu.

Điều kiện 2, về cư trú

- Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội.

- Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này.

Điều kiện 3: Về thu nhập

- Các đối tượng 4, 5, 6 và 7 thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (vì người nộp thuế thu nhập cá nhân là những người có thu nhập cao).

Hiện nay, ngưỡng thu nhập chịu thuế tối thiểu của cá nhân là 11 triệu đồng (tương đương 132 triệu đồng một năm) mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng một tháng.

- Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo (có sổ hộ nghèo, cận nghèo).

Lưu ý, đối tượng 1, 8, 9 thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập (chỉ cần thuộc đối tượng đó và đáp ứng điều kiện về nhà ở và cư trú là được hưởng chính sách nhà ở xã hội).

Hoàng Mai

Bạn đang đọc bài viết "Đối tượng nào được mua nhà ở xã hội?" tại chuyên mục KINH TẾ.

Cùng chuyên mục