Loạt công trình xây dựng trái phép ở miền Tây: Cần xử lý triệt để

Gần đây, loạt công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại nhiều tỉnh miền Tây, nếu không giải quyết triệt để sẽ tạo tiền lệ không tốt.