[Info] Cocacola Việt Nam: Doanh thu nghìn tỷ mỗi năm, 25 năm mới bị truy thu thuế

Có mặt từ 1994, thống lĩnh thị trường nước giải khát có ga ở Việt Nam, không ngừng mở rộng sản xuất song Coca Cola Việt Nam lại có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế.