Thực trạng các quán bia sau chỉ thị đóng cửa của Thành phố

Bên cạnh những quán bia tuân thủ tạm dừng đóng cửa để phòng, chống dịch thì nhiều quán bia vẫn còn tình trạng lơ là, bất chấp lệnh cấm để mở cửa.