Cung cầu tiêu thụ nông sản gặp khó, sở Công thương TP.HCM hiến kế

Giữa lúc nhiều địa phương thực hiện Chỉ thị 16, việc vận chuyển, tiêu thụ nông sản cho thị trường TP.HCM là bài toán khó, sở Công thương TP.HCM đã hiến kế.