Mỹ phẩm được “thổi phồng” công dụng như thuốc chữa bệnh: Cố tình vi phạm?

Theo quy định hiện hành, đối với hành vi cố tình ghi sai nhãn sản phẩm hoặc quảng cáo “thổi phồng” công dụng, ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính còn buộc cải chính thông tin, tháo gỡ quảng cáo; thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tái phạm nhiều lần. Tuy nhiên hiện nay, không ít cơ sở vẫn ngang nhiên vi phạm.