TP.HCM: Phát hiện phòng khám đa khoa không phép ngang nhiên hoạt động

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện phòng khám không xuất trình được giấy phép hoạt động, có người nước ngoài làm việc đột xuất bỏ đi.