Điều tra vụ mất 1 tỷ đồng khi làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng

Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng, đến đơn hàng có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền.