Chuyện ít biết về dịch bệnh ở Việt Nam xưa: Dịch làm chết 2% dân số, và chống dịch… bằng đẻ

Từ khi dịch bệnh covid-19 xảy ra, trị bệnh chủ yếu là thuốc Tây. Cuối năm 2020, một số quốc gia trên thế giới mới điều chế được vaccine phòng.