Hà Nội: Kết luận có ấu trùng trong bữa ăn của học sinh trường Thực Nghiệm

Đoàn kiểm tra thực phẩm quận Ba Đình sau khi xem hình ảnh do nhà trường cung cấp, nhận định: Trong khay đựng cơm trưa của học sinh ngày 23/11 có 1 con ấu trùng.