Bộ Y tế phân bổ 288 nghìn liều vắc-xin AstraZeneca

Ngày 16/6, bộ Y tế đã làm việc với công ty cổ phần vắc-xin Việt Nam thống nhất phân bổ lô hàng 288.100 liều vắc-xin AstraZeneca cho các tỉnh, thành phố đang có dịch.