MÔI TRƯỜNG

Dừng ngay khai thác khoáng sản nếu gây sạt lở bờ sông, đất canh tác

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác vượt công suất giấy phép, khai thác ngoài vị trí mỏ được cấp phép; khai báo, kê khai sản lượng khoáng sản không đúng.