KINH TẾ

Loạt cổ phiếu của Hòa Bình, Hải Phát… vào diện cảnh báo

Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, cổ phiếu của loạt doanh nghiệp lớn trên thị trường bị HoSE thẳng tay đưa vào diện cảnh báo.