BẤT ĐỘNG SẢN

Sửa đổi, bổ sung quy định và bảng giá các loại đất ở Hà Nội

Tại Quyết định 20/2023/QĐ-UBND, UBND Tp. Hà Nội sửa đổi bảng giá đất áp dụng từ 01/01/2020 đến 31/12/2024.