BẤT ĐỘNG SẢN

Nhu cầu tìm kiếm bất động sản tăng sau Tết, thị trường đã ấm lại?

Thị trường đầu năm 2024 có những dấu hiệu tích cực cả về mức độ quan tâm và lượng tin đăng. Điều này khiến các chuyên gia tin thị trường sẽ có bước chuyển mình.